Krönika: Staten sviker Jokkmokk med nytt lagförslag för vatten

Kurt Lundström vandrandes i Letsi torrfåra, som med små, kostnadseffektiva medel skulle kunna återfå liv och återskapa en blomstrande regional ekonomi. Foto: Roland Boman.

Regeringen har efter flera års ”dialog” mellan vattenkraftsindustri och
myndigheter presenterat ett nytt lagförslag där all vattenkraft ska omprövas
för att skriva moderna miljövillkor. För Luleälvens del är lagförslaget en total
katastrof.

Nya lagen måste stoppas!
Den s.k. ”dialogen” har aldrig inbegripit Jokkmokks kommun eller direkt berörda i Norrbotten. Trots att Lule älvdal står för hela 20% av landets totala vattenproducerade el.
Lagen är en blåkopia av Vattenfalls önskemål och kommer att beslutas av riksdagen i juni.
Om den inte stoppas kan vi glömma miljöhänsyn, trots kraven i EU:s vattendirektiv.

Den storskaliga vattenkraften
Regeringens lagförslag innehåller så många undantag från EU-direktivet, så konsekvensen
för Vattenfall blir att ”det moderna miljövillkoret blir att köra som vanligt, och öka effekten”. Miljöorganisationer deltog i ”högnivåmöten” 2014–2017, massor av kompromisser gjordes. All sådan miljöhänsyn har politikerna plockat bort.

Regeringens ställningstagande mot miljöhänsyn
Regeringen har gett vattenmyndigheterna i uppdrag att leta efter möjliga undantag. Det
visar på en enormt låg miljöambition. Regeringen ska dessutom titta över HaV:s
vägledningar för att skydda vattenkraften. Ingen ambition finns att miljöanpassa
produktionen, vilket är fullt möjligt till försumbar kostnad och till gagn för regional
socioekonomi.

Lagen vilar på en ”branschfond”
Branschfonden består av de 8 största företagen som ger 10 miljarder i 20 år som tack för
sänkt fastighetsskatt – vilket ger 30–40 miljarder i vinst(!) under de kommande åren. Som
tack får de kraftverken skyddade mot miljöanpassningar, plus löften om att bygga ut
effekten!

Varje kW ökad effekt innebär närmast linjärt en försämring i miljön. Och det är INTE en
solidarisk fond. De knappa 2000 kraftverksägarna söderöver har inte betalt ett öre själva
men får, som vanligt, del av vinsterna från Norrland. Det blir därmed en statlig subvention,
som dessutom saboterar miljöhänsyn även i södra Sverige då olönsamma små kraftverk blir kvar, i strid med konkurrenslagstiftningen.

Rikspartierna (M) och (C) skryter med att ”äganderätten skyddas” och är ”stolta över att
samhällsintressena nu går före miljöintressen”. Dom, (S) och (MP) förstår inte att
miljöintressen ÄR samhällsintressen; att suboptimering av vattenkraft är exakt motsatsen till ett hållbart samhälle.

Kurt Lundström, Lule Älvdals Serviceorgan
Siri Lundström, Norrälvar.se
Christer Borg, Älvräddarna